පිළිකාවට බෙහෙත් හොයන ලොව ප්‍රධානතම සෞඛ්‍ය ආයතනයේ නියමුවා හෙළිකළ වැදගත් කරුණු

කෙටි ලිපියක්.. අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න..👇 “පුතාට මොනවද ඕන” 👩‍👧👩‍👧තරුණ මවක් තමන්ගේ සිඟිති පුතාව අවහන්හලේ කෑම ගොඩක්

දියවැඩියාවෙන් ඔඩු දිවූ කකුල් නොකපා, දියවැඩියාව සුව කරන විශ්මිත වෛද්‍යවරයා

වැරදි ආහාර පුරුදු, වැරදි ආහාර රටා, පරම්පරාවෙනුත් දියවැඩියාව වැලදෙනවා. දියවැඩියාව අයත් වන්නේ නිදන්ගත රෝගී කොටසකටයි.